Case

Maak je punt bij de gemeenteraad Tilburg

Bewoners kunnen via Maak je Punt hun ideeën inleveren bij de gemeenteraad

De gemeenteraad van Tilburg neemt veel besluiten waar jij als inwoner mee te maken hebt. Om te laten zien wat de gemeenteraadsleden precies allemaal doen is het programma Tilburg Spreekt in het leven geroepen (in opdracht van de gemeente Tilburg en uitgezonden bij Omroep Tilburg en verspreid via sociale media kanalen van de gemeente en de politieke partijen).

Een van de programma-onderdelen: het volgen van het initiatief Maak je Punt.

Bewoners kunnen via Maak je Punt hun ideeën inleveren bij de gemeenteraad. Bijvoorbeeld: een vlindertuin voor slachtoffers van zinloos geweld of een urban athletes park in de Reeshof. 50 mensen moeten dat plan steunen of liken en dan gaat de raad in gesprek met de initiatiefnemer.

Ruim 8 jaar heb ik in samenwerking met Plugr.tv gewerkt aan het programma Tilburg Spreekt.

Mijn taken

Planning en productie:
Iedere uitzending (24 uitzendingen per jaar) bestaat uit drie items. Hiervoor heb ik de planning gedaan. In samenspraak met de verschillende politieke partijen heb ik de onderwerpen uitgezet en afspraken gemaakt en de nodige toestemmingen geregeld om op locaties te mogen filmen.

Itemregie/verslaggeving:
Tijdens de opnames heb ik itemregie en verslaggeving gedaan. In sommige items interviewde een raadslid iemand van een organisatie, in andere items interviewde ik mensen.

Andere cases